Ajankohtaista

Suomi kaupungistuu! Kaupungistuuko Suomi? BEMINE ja URMI hankkeiden seminaarisarja 1.-2.11.2017 Helsingin Kalasataman Kellohallissa

Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston kaksi kaupungistumishanketta BEMINE (Beyond MALPE-coordination: Integrative Envisioning) ja URMI (Urbanization, Mobilities and Immigration) järjestivät yhdessä 1.-2.11.2017 kaupungistumisen tulevaisuutta käsittelevän yhteiskehittämis- ja vuorovaikutusfoorumien sarjan.

Seminaarissa pohdittiin muun muassa sitä, miten Suomen aluerakenne muuttuu tulevaisuudessa ja millaisia haasteita tulevaisuus tuo tullessaan suomalaisille kaupunkiseuduille. Lisäksi pohdittiin MRL-uudistusta ja kaupunkiseutujen roolia tulevaisuuden suunnittelujärjestelmässä.

Ensimmäisen päivän esitykset ovat saatavilla  BEMINE:n nettisivuilla.

Linkin takana on myös professori Raine Mäntysalon alustus päivän työpajoihin, tutkijoiden laatima materiaalipaketti ja päivän työpajojen tulokset.