Ajankohtaista

Vähähiilisen asemanseudun suunnittelu- konseptin (LCD) kehittämistyöpaja 6.3.18

Aika ja paikka: 6.3.18, Sukupolvienkortteli, Länsisatamankatu 34, Jätkäsaari, Helsinki. Klo 12-16, verkostoituminen jazzin rytmeissä klo 16 -> 

 

Tervetuloa kehittämään vähähiilisen asemanseudun suunnittelukonseptia eli Low Carbon District -konseptia! Työpajassa tarkennetaan vähähiilisen asemanseudun visiota, asetetaan kriteereitä hillinnän, sopeutumisen ja kiertotalouden näkökulmasta sekä hakkeroidaan kaavamääräyksiä vastaamaan kaupunkien entistä vaativampiin ilmastotavoitteisiin. Tämän lisäksi pureudutaan yhteisöllisyyteen laadukkaan ja kestävän alueen kriteerinä. Työpajassa kuullaan Sukupolvienkorttelin toteutuksesta ja elämästä sekä asukkaiden että palveluntarjoajan näkökulmasta. Työpajassa esitellään myös Göteborgissa kehitettyjä asemanseudun maankäytön suunnitteluperiaatteita.

Työpaja on osa SMART-MR -hanketta, jossa kahdeksan eurooppalaista kaupunkiseutua edistää yhteistyössä kestävämpää liikkumista ja vähähiilisiä asemanseutuja. Työpaja tukee Ympäristöministeriön ja HSY:n koordinoimaa yhteishanketta Asemanseudut kaupunkikehittämisen ja markkinakokeilujen alustana, jonka toisena toimintalinjana on kaupunkikehittämisen työvälineiden testaaminen ja jalostaminen vastaamaan nykyistä paremmin kaupunkipolitiikan tarpeita.

Tilaisuus on suunnattu pääkaupunkiseudun asemanseutujen suunnittelijoille, ilmastoviisaan maankäytön asiantuntijoille ja vähähiilisten alueiden kehittäjille. Tilaisuuteen ovat tervetulleita myös MAL-verkoston kaupunkien asemanseutujen kehittäjät ja kaavoittajat. Tilaisuus on maksuton.

Tilaisuuden ohjelma ja ilmoittautumislinkki lisätään lähiaikoina.
Lisätietoja:

Projektipäällikkö Pia Tynys, pia.tynys@hsy.fi,  puh. 050 5756432

MAL-verkosto: Kati-Jasmin Kosonen, kati-jasmin.kosonen@tampereenseutu.fi, puh. 040 195 2852

Asemaviikot ja asemanseutujen käyttäjäkysely

Helsingin seudun ympäristöpalvelut, Tekes, Liikennevirasto, Ympäristöministeriö sekä MAL-verkosto toteuttivat syksyn 2017 aikana asemanseutujen käyttäjäkyselyn osana Asemanseudut kaupunkikehittämisen ja markkinakokeilujen alustana -hanketta. Hankkeen tavoitteena on kehittää joustavampia työvälineitä asemanseutujen maankäyttöön ja edistää ilmastofiksujen, arkea helpottavien palvelujen ja markkinakokeilujen syntymistä asemille tai niiden välittömään läheisyyteen.  Asemanseutujen käyttäjäkysely tuotti runsaasti konkreettisia kehittämisideoita asemanseuduille. Kyselyn tulokset löytyvät asemanseudut.fi -sivulta.

Hanke jatkuu ensi vuonna Asemaviikot -tapahtumalla. Asemaviikoilla 16.4.-21.4.2018 Espoon, Helsingin, Lahden, Lempäälän, Tampereen ja Vantaan asemilla tarjotaan yrityksille maksutta mahdollisuutta kokeilla, myydä ja markkinoida kestävää liikkumista edistäviä ja arkea helpottavia palveluja. Hae yrityksesi kanssa tapahtumaan vastaamalla osallistujakyselyyn täältä. Asiakkaille asemaviikot tarjoavat mahdollisuuden tutustua uusiin palveluihin. Lisäämällä asemien vetovoimaa uusilla palveluilla, lisäämme myös julkisen liikkumisen houkuttelevuutta. Asemaviikoista löydät lisätietoja täältä.

 

Lisätietoja hankkeesta:
Suvi Anttila, YM, suvi.anttila@ym.fi, +358 295 250 208, Asemaviikko-tapahtuma: Heli Paavola, WitMill Oy, heli.paavola@witmill.fi, +358 50 428 0873

 

 

Tulevaisuuden asuntotuotannon suunnittelu -ARA:n, Kuntaliiton ja MAL-verkoston yhteisseminaari 13.12.2017 hotelli Arthurissa Helsingissä

Tulevaisuuden asuntotuotannon suunnittelu -ARA:n, Kuntaliiton ja MAL-verkoston yhteisseminaari hotelli Arthurissa Helsingissä 13.12.2017

 

ARA:n, Kuntaliiton ja MAL-verkoston järjestämän seminaarin keskiössä oli tulevaisuuden asuntotuotannon suunnittelu, sen uudet välineet ja eri sektoreiden välinen yhteistyö asuinalueiden suunnittelussa, asumisen palveluissa ja täydennysrakentamisessa. Teemaa lähestyttiin monipuolisesti niin MAL-sopimusmenettelyn, seudullisen asuntopolitiikan, kuin kuntien omien työvälineidenkin kautta.

Seminaarin avasi ARA:n johtaja Jarmo Lindén kysymällä, onko tulevaisuuden suunnittelu helpompaa kuin menneisyyden hallinta? Ympäristöministeriön hallitusneuvos Liisa Linna-Angelvuo vastasi esitettyyn kysymykseen korostaen MAL-aiesopimusmenettelyjen ja yhteisen seudullisen asuntopolitiikan merkitystä kohtuuhintaisten asuntojen tuotannossa ja yhdyskuntarakenteen hajautumisen ehkäisyssä. Helsingin asunto-ohjelmapäällikkö Mari Randellin mukaan asuntotuotantoa pystytään tänä päivänä suunnittelemaan, mutta kyse on usein operatiivisten ja strategisten valintojen tekemisen vaikeudesta.  Seudullisen asuntopolitiikan arvo on yhteisen ymmärryksen muodostaminen käsillä olevista asioista ja sitoutuminen kaikkien yhdessä hyväksymiin tavoitteisiin.

Digitaalisuus, tiedolla johtaminen ja avoin data näyttävät olevan yhä merkittävämmässä roolissa osana tulevaisuuden asuntotuotannon suunnittelua. Seminaarin lopussa Mari Siivola toi esityksessään esiin hyvin sen, että epävarmuuden hallinnassa korostuu seudullisen yhteisen vision merkitys, strategisten painopisteiden määrittäminen ja yhteisen kehitysnäkemyksen saavuttaminen. Yhteisellä MAL-suunnittelulla voidaan siten ainakin osittain vaikuttaa sekä menneisyyden hallintaan, että tulevaisuuden asuntotuotannon suunnitteluun.

Seminaarin aineistot ladattavissa MAL-verkoston nettisivuilta.

 

Suomi kaupungistuu! Kaupungistuuko Suomi? BEMINE ja URMI hankkeiden seminaarisarja 1.-2.11.2017 Helsingin Kalasataman Kellohallissa

Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston kaksi kaupungistumishanketta BEMINE (Beyond MALPE-coordination: Integrative Envisioning) ja URMI (Urbanization, Mobilities and Immigration) järjestivät yhdessä 1.-2.11.2017 kaupungistumisen tulevaisuutta käsittelevän yhteiskehittämis- ja vuorovaikutusfoorumien sarjan.

Seminaarissa pohdittiin muun muassa sitä, miten Suomen aluerakenne muuttuu tulevaisuudessa ja millaisia haasteita tulevaisuus tuo tullessaan suomalaisille kaupunkiseuduille. Lisäksi pohdittiin MRL-uudistusta ja kaupunkiseutujen roolia tulevaisuuden suunnittelujärjestelmässä.

Ensimmäisen päivän esitykset ovat saatavilla  BEMINE:n nettisivuilla.

Linkin takana on myös professori Raine Mäntysalon alustus päivän työpajoihin, tutkijoiden laatima materiaalipaketti ja päivän työpajojen tulokset.