Asemanseuduille lisäarvoa

Tavoitteemme on tukea osallistuvien kaupunkiseutujen asemanseutujen kehittämistä paikallisen elinvoima- ja innovaatiopolitiikan näkökulmasta.

Asemanseudut ovat useissa tapauksissa saavutettavuudeltaan ja muilta ominaisuuksiltaan erityisiä kaupunkialueita, jotka ovat nousseet monissa kaupungeissa kehittämisen kärkikohteiksi.

Lähtökohtamme on ajatus siitä, että asemanseutujen kehittämisessä tulisi huomioida liikenteellisten tekijöiden lisäksi laajasti myös muut kaupunkikehittämisen tavoitteet ja arvot. Tarkastelemme erityisesti, kuinka asemanseutujen elinvoima- ja innovaatiopotentiaali voitaisiin hyödyntää täysimääräisesti.

Asemanseutujen fyysiseen kehittämiseen tulisi kytkeä erityisesti myös uuden liiketoiminnan ja innovaatioiden luomisen näkökulma, joten tarvitsemme uudenlaisia kehittämisprosesseja ja -työkaluja.
Asemanseuduista on mahdollista kehittää kaupunkiseutujen uudenlaisia osaamisvetoisen kasvun, kehityksen ja elinvoiman lähteitä.

 

Meneillään olevat hankkeet ja kehittämiskokonaisuudet

  • HANKE: Asemanseudut kaupunkikehittämisen ja markkinakokeilujen alustana. Tavoitteena on kehittää joustavampia työvälineitä asemanseutujen maankäyttöön ja edistää markkinakokeiluja uusien palvelujen synnyttäjinä ja asemanseutujen elävöittäjinä. Samalla edistetään ilmastofiksujen ja arjen helpottamiseen tähtäävien uusien ratkaisujen ja palveluiden kokeiluja. Ympäristöministeriö, HSY, MAL-verkosto, Tekes, Sitra, Smart & clean -säätiö, Liikennevirasto, HSL ja yhteistyökunnat. Toteutus 2017-2020.
  • Keskeisten liikkumisvyöhykkeiden asemien kehittäminen solmupisteinä sekä asemanseutujen monimuotoisen ja muuntojoustavan ympäristön suunnittelutyön tukeminen (Suomen Kasvukäytävä, Tunnin juna, Lahden seudun innovaatiokaava). Sparraus ja hyvien käytäntöjen tuki. Koko verkosto. Toteutus 2016- 2018.
  • Asemanseutu-verkoston kokoaminen ja ylläpito, yhteistyöalustan muodostaminen; kaupungit, yritykset, Liikennevirasto, Ympäristöministeriö, Senaatti, VR, muut aiemmin työpaketissa mainitut asemanseututoimijat, kv-kumppanit. Yhteinen viestintä ja sparraus. Toteutus 2016-2018.
  • Hyvien seudullisten käytäntöjen jakaminen verkostossa: seudulliset tonttipäivät, rakennuttajaneuvottelut, asuntovisiot, ensisijaiset rakentamisen kohteet -tarkastelut. Toteutus 2016-2018.

 

Yhtymäkohdat muihin hankkeisiin

Työpaketti ”Asemanseuduille lisäarvoa” sisältää yhtymäkohtia hallituksen ”Osaaminen ja koulutus”-kärkihankkeeseen sekä yhteistä työskentelyalustaa MAL-sopimuksiin, kasvukäytäväsopimusten ja kasvusopimusten vastaaviin toimiin.