Tulevaisuuden asuntotuotanto

Tavoitteemme on luoda väline asumisen ilmiöiden seudulliseen ja seutujen väliseen seurantaan sekä muodostaa ja kuvata uusi asunto‐osuuskuntamalli.

Tavoitteemme on myös jakaa käytäntöjä ja sparrata seuraavissa teemoissa:

  • hyvinvointimallien ja MALPE-suunnittelun keinot uudenlaisten ikäystävällisten asuinympäristöjen suunnitteluun sekä uudet palvelu- ja asuntotuotantoratkaisut.
  • Asumisen digitaaliset palvelut. Asumispalveluihin uutta otetta digitalisaatiolla, asuinalue- ja lähiökehittämisen mallien päivittäminen digiaikaan ja uusiin monipuolisiin asumisyhteisö- ja palvelumalleihin, digitaalisuudesta yhteisöllisyyttä.

Hankkeet ja kehittämiskokonaisuudet

  • HANKE: Seudullisen asumiskatsauksen malli (ASUMISGIS). Jyväskylän kaupunki, MAL-verkoston koordinaatio, muut kohdekaupungit. Toteutus 2016 – 2017.
  • HANKE: Asunto-osuuskunta – Uusi yhteisöllinen rakentamisen ja asumisen malli. Selvitys. Pellervon taloustutkimus, Pellervo-seura, Ympäristöministeriö, ARA, Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, MAL-verkoston koordinaatio, Rakli ry. Toteutus 2016.
  • Ikäystävällisten asuinympäristöjen ja -kortteleiden mallit. Hyvinvointimallien ja MALPE-suunnittelun keinot uudenlaisten ikäystävällisten asuinympäristöjen suunnitteluun sekä uudet palvelu- ja asuntotuotantoratkaisut. MAL-verkoston koordinaatio, Ympäristöministeriö, ARA, pilottikaupungit, korkeakoulut. Sparraus ja hyvien käytäntöjen jako. Koko verkosto, toteutus 2016-2017.
  • Asumisen digitaaliset palvelut. Asumispalveluihin uutta otetta digitalisaatiolla, asuinalue- ja lähiökehittämisen mallien päivittäminen digiaikaan ja uusiin monipuolisiin asumisyhteisö- ja palvelumalleihin, digitaalisuudesta yhteisöllisyyttä. Sparraus ja hyvien käytäntöjen jako. Koko verkosto, toteutus 2017-2018.
  • Hyvien seudullisten käytäntöjen jakaminen verkostossa: seudulliset tonttipäivät, rakennuttajaneuvottelut, asuntovisiot, ensisijaiset rakentamisen kohteet -tarkastelut. Toteutus 2016-2018.

Yhtymäkohdat muihin hankkeisiin

Työpaketti ”Tulevaisuuden asuntotuotanto” sisältää yhtymäkohtia hallituksen ”Työllisyys- ja kilpailukyky”- ja ”Hyvinvointi ja terveys” -kärkihankkeisiin.