Älykkäät liikenneratkaisut ja kestävä liikkuminen

Tulevaisuuden kunnan ja kaupunkiseutujen liikenteen ja liikennejärjestelmän kehittämisessä korostuvat älykkäät liikenneratkaisut ja kestävän liikkumisen teemat. Kestävällä liikkumisella tarkoitetaan ympäristön ja yhteiskunnan kannalta suotuisia kulkutapoja, jotka ovat taloudellisia, sujuvia, turvallisia ja liikkujan terveyttä kohentavia. Kestävä liikkuminen liittyy läheisesti valtakunnallisiin ilmastotavoitteisiin ja etenkin kasvavilla kaupunkiseuduilla ruuhkien ehkäisyyn, saavutettavuuteen ja  terveellisen, viihtyisän elinympäristön rakentamiseen.

Kestävät ja älykkäät liikkumisen ratkaisut, uudet toimintamallit ja liikennejärjestelmäsuunnittelu tulisi integroida osaksi kuntien, kaupunkiseutujen ja maakuntien strategista kehittämistä. Kuntalaisten muuttuvat liikennetottumukset, asenteet sekä kuntien uudet hyvinvoinnin ja elinvoimaisuuden edistämisen tehtävä haastavat uudistamaan käsityksiä liikkumisesta ja liikenteestä ja edistämään tulevaisuuden kunnan liikenneratkaisuja.

 

Menneet hankkeet ja kehittämiskokonaisuudet

  • HANKE: Uudet pysäköintiratkaisut osana älykkäitä liikennejärjestelmiä. MAL-verkoston koordinaatio, Helsingin seutu: HSL ja HSY, Lahden kaupunki, Tampereen kaupunki ja Tampereen kaupunkiseutu. Selvitys ja skenaariotyö. Toteutus 2016-2017.
  • HANKE: Tutkimus kestävän liikkumisen asemasta kuntien poliittisessa päätöksenteossa. Strafica, Ympäristöministeriö, Liikennevirasto, Helsingin seutu/ Helsingin kaupunki, Turun seutu, Oulun seutu, MAL-verkoston koordinaatio. Toteutus 5-12/2016.
  • HANKE: Polkuja kestävän liikkumisen palveluihin. Tavoitteena on yhdessä kaupunkien kanssa edistää kestävän liikkumisen palveluiden leviämistä kuluttajille. Yhteiskäyttöautot, pyöräpysäköintopalvelut, kutsutaksipalvelu ja kaupunkilogistikka. Liikennevirasto, MAL-verkosto ja yhteistyökaupungit. Toteutus 2017-2018.

Polkuja hankkeen esittelyaineisto

Polkuja hankkeen kohdekaupunkien liiketoimintaympäristöt

Kooste markkinoille tulon esteistä ja niiden ylittämisestä

Polkuja kestävän liikkumisen palveluihin -hankkeen loppuseminaarin esittelyaineisto 24.1.2018

Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä LTS 24/2018 Polkuja kestävän liikkumisen palveluihin

 

Meneillään olevat hankkeet ja kehittämiskokonaisuudet

  • Resurssiviisaan liikenteen suunnittelun tukeminen: kaupunkialueen harvaan asutun reuna-alueen kutsuliikenne, kuljetusten yhdistely ja logistiikka, julkisten ja yksityisten palveluiden yhdistely, kuljetustarpeen vähentäminen digitalisaatiolla. Yhteydet joustavan maankäytön suunnittelun työpakettiin. Hyvät käytännöt jakoon, nopeat kartoitukset, pilottikokeilut. Koko verkosto. Toteutus 2016-2018.
  • MaaS (liikkuminen palveluna) ja LaaS (logistiikan älykkäät palvelut elinkeinoelämän toiminnan tueksi) -sovellusten kehittämismahdollisuudet kaupunkiseuduilla. Joukkoliikennejärjestelmän älykkyyttä lisäävät sovellukset seututasolla. Yhteydet asemanseutujen ja joustavan maankäytön suunnittelun työpaketteihin. Hyvät käytännöt jakoon, nopeat kartoitukset, pilottikokeilut. Koko verkosto. Toteutus 2017-2018.
  • Kestävän kaupunkiliikenteen verkostoyhteistyö, yhteydet HINKU-kuntien verkostoon ja LIVE-verkostoon. Hyvät käytännöt jakoon, pilottikokeilut. MAL-verkoston koordinaatio, Liikennevirasto, Liikenne- ja viestintäministeriö, Motiva, Suomen ympäristökeskus, Ympäristöministeriö. Toteutus 2016-2018.

 

Yhtymäkohdat muihin hankkeisiin

Liittyy hallituksen ”Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen”-kärkihankkeeseen, Liikennekaari-uudistustyöhön sekä tuottaa erityisiä teemoittaisia yhteistyömahdollisuuksia kasvukäytävähankkeisiin.