Tulevaisuuden kaupunkiseudut -hanke

MAL-verkostossa haluamme löytää tulevaisuuden kaupunkiseudun – uuden sisällön kuntien MAL-yhteistyölle muuttuvassa hallinnossa ja digitalisoituvassa arjessa.

  • Millaisena tulevaisuuden kunta ja kaupunkiseutu näyttäytyvät maankäytön suunnitteluun kohdistuvien muutostarpeiden näkökulmasta?
  • Miten tulevaisuuden kunnan, tulevaisuuden kaupunkiseudun ja täysin uusien itsehallintoalueiden yhteistyö ja työnjako ratkaistaan?
  • Mihin seututason kuntayhteistyössä on keskityttävä?

Rakenteiden ja toimivaltasuhteiden muuttuminen ei poista tarvetta seutuyhteistyölle maankäytössä, asumisessa ja liikenteessä. Kuntien toimialan painottuminen nykyistä enemmän elinvoimaan lisää tarvetta elinkeinojen mukaan ottamiselle MAL-ajatteluun. Sote-palveluiden siirtyminen itsehallintoalueille ei poista tarvetta palveluiden kytkemiselle MAL-työhön.

Jo aiemmin tunnistettu tarve MALPE-ajattelulle on tätä päivää ja huomista. Elinvoimaa tukeva ja resurssiviisasta yhdyskuntaa toteuttava MALPE-suunnittelu kytketään osaksi älykästä ja digitalisaatiota hyödyntävää liikenne-, palvelu- ja yhdyskuntarakennetta.

Tulevaisuuden kaupunkiseudun keskeiset strategiset painotukset 

tulevaisuuden_kaupunkiseudut_kuvio_www

MAL-verkosto

MAL-verkosto on valtakunnallinen maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämisverkosto. Verkoston toiminta perustuu kansalliseen kaupunkipolitiikkaan, liikennerevoluutioon ja jäsenseutujen tarpeisiin. Mukana vuonna 2016 on 16 kaupunkia tai kaupunkiseutua, Liikennevirasto sekä Liikenne- ja viestintäministeriö, Työvoima- ja elinkeinoministeriö, Ympäristöministeriö sekä Valtiovarainministeriö, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, sekä Suomen Kuntaliitto. Verkostoa koordinoidaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymästä.