Hyvinvointityöstä julkaistu uusi selvitys

HYMY selvitys 2018 Elinympäristön hyvinvointivaikutusten mallintaminen kuntien hyvinvointikertomuksissa ja -johtamisessa Tampereen kaupunkiseudulla ja Porissa on nyt julkaistu! Selvitys löytyy MAL-verkoston sivuilla ja kaupunkiseutu.fi-sivustolta. Selvityksen toteutti ja raportin laati MAL-verkoston kesän 2018 korkeakouluharjoittelija Kaisu Sahamies (Tampereen yliopisto, TUNI).

Hankkeen tarkoituksena oli kartoittaa hankkeeseen osallistuvien kuntien oman ja seudullisen tietotuotannon hyödyntämistä ja elinympäristöä kuvaavien indikaattorien käyttöä hyvinvointikertomuksissa. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää hyvinvointikertomukseen valikoitujen indikaattorien valintaprosessia ja johtavien viranhaltijoiden kokemuksia monialaisesta hyvinvointijohtamisesta.

Tulosten mukaan hyvinvointikertomuksissa käytetään pääasiassa Kuntaliiton sähköisen hyvinvointikertomuksen aineistoja. Elinympäristöä kuvaavat mittarit painottivat terveyshaittoja (melu, ilman tai veden laatu), vaikka kertomusten painopisteissä korostettiin hyvinvointia edistävää elinympäristöä (viihtyisyys, turvallisuus, laatu, toimiva yhdyskuntarakenne). Teknisen toimen edustajat eivät aina koe omaksi kuntien hyvinvointiryhmään osallistumista. Monialaisuutta pidetään tärkeänä, mutta teknisen sektorin rooli nähdään hyvinvointikertomustyössä ja -johtamisessa nähdään pienenä. Kuntien välillä on huomattavia eroja siinä, miten indikaattorit valitaan.

Tarvitaan uudenlaisen, hyvinvointia edistävän elinympäristön tietopohjan kehittämistä. Elinympäristön ja hyvinvoinnin edistämisen suhde on monimutkaisempaa kuin elinympäristön ja terveyshaittojen. Lue kehittämissuositukset ja loppuraportti tästä.

Lyhyt esitys hankkeesta