Tulevaisuuden asuntotuotanto

Monipuolinen tulevaisuuden asuntotuotanto on tärkeä osa yhdyskuntarakenteen ratkaisuja. Asuntotuotantoon tulisi löytää uusia toimintamalleja, jotka palvelevat niin MALPE-kokonaisuuden suunnittelua kuin yksilöllisiä, eri ikäluokkien muuttuvia asumistarpeita. Muuttuvat asumispreferenssit, elämäntapojen muutokset ja globaalit muuttoliikkeet haastavat etenkin kasvavat kaupunkiseudut kilpailuun kohtuuhintaisten, laadukkaiden asuntojen ja asuinympäristöjen rakentamisessa. Samalla kaupungeille tarjoutuu yhä enemmän mahdollisuuksia hyödyntää digitalisaatiota asukkaiden osallistamisessa asuinympäristöjen ja palvelujen suunnittelussa.

 

Menneet hankkeet ja kehittämiskokonaisuudet

  • HANKE: Seudullisen asumiskatsauksen malli (ASUMISGIS). Jyväskylän kaupunki, MAL-verkoston koordinaatio, muut kohdekaupungit. Toteutus 2016 – 2017.
  • HANKE: Asunto-osuuskunta – Uusi yhteisöllinen rakentamisen ja asumisen malli. Selvitys. Pellervon taloustutkimus, Pellervo-seura, Ympäristöministeriö, ARA, Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, MAL-verkoston koordinaatio, Rakli ry. Toteutus 2016.

 

Meneillään olevat hankkeet ja kehittämiskokonaisuudet:

  • Ikäystävällisten asuinympäristöjen ja -kortteleiden mallit. Hyvinvointimallien ja MALPE-suunnittelun keinot uudenlaisten ikäystävällisten asuinympäristöjen suunnitteluun sekä uudet palvelu- ja asuntotuotantoratkaisut. MAL-verkoston koordinaatio, Ympäristöministeriö, ARA, pilottikaupungit, korkeakoulut. Sparraus ja hyvien käytäntöjen jako. Koko verkosto, toteutus 2016-2018.
  • HANKE: Asuinympäristön digitaalisuus. Asukkaiden osallisuuden ja sidosryhmien vuorovaikutuksen edistäminen oman asuinympäristön ja digitaalisten palvelujen suunnitteluun. Hankkeessa tuotetaan ”Asuinympäristön tulevaisuuspolku” -malli ja nettisivut asukkaiden, kaupungin ja sidosryhmien yhteisen kehitysnäkemyksen ja strategisen suunnittelun tueksi. Case-kohteissa ideoidaan ja kehitetään asuinympäristön kehittämistä tukevia digitaalisia palveluja. MAL-verkoston koordinaatio ja kohdekaupungit, toteutus 2018.
  • HANKE: Asumispreferenssihanke. Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa kaupunkiseuduilla asuvien kotitalouksien asumispreferensseistä ja valinnoista sekä tunnistaa erilaisia asukaspfofiileita arvostusten perusteella. Toteuttajina PTT, Rakli, HSY, suuret kaupunkiseudut ja MAL-verkosto. Toteutus 2018.
  • Hyvien seudullisten käytäntöjen jakaminen verkostossa: seudulliset tonttipäivät, rakennuttajaneuvottelut, asuntovisiot, ensisijaiset rakentamisen kohteet -tarkastelut. Toteutus 2016-2018.

 

Yhtymäkohdat muihin hankkeisiin

Työpaketti ”Tulevaisuuden asuntotuotanto” sisältää yhtymäkohtia hallituksen ”Työllisyys- ja kilpailukyky”- ja ”Hyvinvointi ja terveys” -kärkihankkeisiin sekä hallituksen digitalisaatiotavoitteisiin.