Joustava maankäytön suunnittelu

Tulevaisuuden kunnassa korostuvat maankäytön, kaavoituksen, elinkeinojen ja yritystoiminnan kehittämisen kysymykset. Viime vuosina on kiinnitetty huomiota etenkin maankäytön, asumisen, liikenteen ja yhä enemmän myös palvelujen ja elinkeinotoiminnan keskinäiseen integrointiin. Sektorirajat ylittävä, toiminnallisiin kokonaisuuksiin perustuva  MALPE-suunnittelu tulisi yhdistää strategiseen kaupunkisuunnitteluun ja eri hallinnontasoilla tapahtuvaan suunnitteluun. Tulevaisuuden maankäytön suunnittelussa korostuvat verkostomainen yhteistyö ja uudet yhteistyömenetelmät, maankäytön suunnittelun joustavuus ja digitalisaatio.

Kuntien ja kaupunkiseutujen kilpailukyky riippuu ratkaisevasti siitä, miten ne onnistuvat luomaan elinvoimaisia ja kilpailukykyisiä alueita ja hyödyntämään digitalisaatiota ja verkostoja  yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa.

 

Menneet hankkeet ja kehittämiskokonaisuudet

  • HANKE: Palveluverkkojen tulevaisuus digitalisaatiota hyödyntäen: miten digitalisaatio muuttaa asukkaiden ja kävijöiden palvelutarpeita ja miten se pitäisi ottaa huomioon monikeskuksisen kaupunkiseudun maankäytön suunnittelussa? Selvitys ja Kymppi-Moni-jatkotyö. MAL-verkoston koordinaatio, Tampereen kaupunkiseutu, Jyväskylän kaupunki, Kymppi-Moni-kaupungit. Toteutus 2016.
  • HANKE: 3DYKS. Periaatekaavoituksen uudet mallinnukset ja GIS-aluesuunnittelun menetelmäkokeilut. Teemakohtaiset kaavat ja seudulliset strategiset visiot (yhteys asemanseututarkastelun innovaatiokaavaan). SAFAn AdHoc-kehittämisryhmä, Jyväskylän kaupunki, Tampereen kaupunkiseutu, Lahden seutu. Toteutus 2017-2018.
  • HANKE: Seudullisesti merkittävien bio- ja kiertotalousalueiden kehittäminen ja kaavoitus. Tehtyjen ja valmisteilla olevien bio- ja kiertotaloushankkeiden ja yrityspuistojen kartoitus ja biotalousalueiden profilointi, yhteiset suunnitteluperiaatteet ja -ohjeet. MAL-verkoston koordinaatio, Ympäristöministeriö, Maa- ja metsätalousministeriö, pilottiseudut. Toteutus 2017-2018.

Seudullisesti merkittävien bio- ja kiertotalousalueiden kehittäminen ja kaavoitus loppuraportti

 

Meneillään olevat hankkeet ja kehittämiskokonaisuudet

  • HANKE: Liikenteen ja maankäytön yhteistyömenetelmien kehittäminen ja testaus. Hankkeen tavoitteena on parempi liikenteen ja maankäytön yhteistyömenetelmien ja suunnitteluprosessien yhteensovittaminen. MAL-verkoston koordinaatio, Kuntaliitto, Ympäristö- ja Liikenneministeriö, Liikennevirasto, Ely-keskukset ja maakuntien liitot sekä suunnittelualueiden kaupunkiseudut. Toteutus 2018.
  • HANKE: Tulevaisuuden kaupunkiseutujen yritysalueiden kehittäminen. Seudun elinkeinopolitiikan yhteyden vahvistaminen  MALPE-työhön, yritysalueiden kehittämiseen ja profilointiin. Yritysalueiden kehittämistä tarkastellaan etenkin liikenteen ja liikennejärjestelmien yhteissuunnittelun sekä saavutettavuuden kannalta. MAL-verkoston koordinaatio, kohdekaupungit. Toteutus 2018.
  • Osallistuminen tulevaisuuden elinvoimakunnan, kaupunkiseudun ja maakuntatason valtakunnalliseen suunnittelutyöhön. Seudullisen strategisen suunnittelun roolin etsiminen, lainsäädäntötyötä tukevien keskustelutilaisuuksien järjestäminen. Koko verkosto. Toteutus 2016-2018.

 

Yhtymäkohdat muihin hankkeisiin

Liittyy hallituksen ”Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen”-kärkihankkeeseen ja alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän uudistamiseen.